حدیث عاشقان(39)
دفاع از باشگاه افسران اين خاطره از ص 96 كتاب «عمليات آزادسازي سنندج، ارديبهشت 59» بـه روايـت «سرتيپ احمد تركان» انتخاب شده است. باتوجه به موقعيت جغرافيايي شهر سنندج ،به طور كلي تمام قسمتهاي شهر و جاده هاي ورودي به شهر، دردست گروهك هاي ضدانقلاب بود.

پادگان  لشكر28 سنندج درقسمت غربي شهر در محاصره كامل بود ونيروهاي خودي به طور معجزه آسايي پادگان را دراختيار داشتند، رفت وآمد بين فرودگاه  و پادگان به وسيله بالگرد انجام مي گرفت. درقسمت شرق ، تنها همين فرودگاه و ساختمان راديو وتلويزيون و ديدگاه به وسيله يگانهاي ارتش حفظ مي شد.

باشگاه افسران هم پايگاه حماسه ساز ديگري بود كه بين30 تا 40 نفر از پرسنل لشكر28 عمدتاً سرباز و تعدادي درجه دار و دو سه نفر از پيشمرگان مسلمان حدود40 روز با مقاومت شديد وبا دادن تعدادي شهيد و مجروح و تحمل گرسنگي و تشنگي آن را حفظ كردند. اين مقاومت و فداكاري نقطه عطف حماسه اي و تاريخ پر افتخار و درخشاني براي پرسنل ارتش است كه آن را بايد خوب براي پرسنل كنوني و آينده بيان نمود.

 

منبع: برای سرباز تا ارتشبد، صادقی گویا، نجاتعلی، 1387، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده