سرباز و خاطرات دفاع مقدس(107)
احتياط شرط عقل است شهادت يكي از بهترين و شجاعترين دوستانم در لشكر21 حمزه از جمله خاطرات تلخي است كه موجب تاثر همه سربازان گروهان ما شد. اين حادثه تنها به واسطه بياحتياطي او رقم خورد و هدف تير مستقيم دشمن قرار گرفت. گروهان ما در منطقه شرهاني مستقر بود و كم و بيش به صورت پراكنده با نيروهاي عراقي درگير ميشديم.

يك روز كه اوضاع منطقه آرام‌تر بود، يكي از درجه‌داران مخابرات براي وصل كردن تلفن در كانال به گروهان ما آمد. اين سرباز هم كه هميشه در خدمت رساني به گروهان پيشتاز بود، براي كمك و راهنمايي درجه دار مخابرات با او همراه شد و با هم به داخل كانال رفتند.

ارتفاع بخشي از كانال به نسبت بقيه قسمت‌هاي آن كمتر بود و در معرض ديد دشمن قرار داشت. به همين دليل ما مجبور بوديم براي عبور از آن قسمت خميده راه برويم تا مورد هدف تير مستقيم دشمن قرار نگيريم.

درجه‌دار مخابرات بعد از سيم‌كشي اوليه، وقتي به قسمت كم عمق كانال رسيد، به صورت خميده از آن عبور كرد و سپس رو به سرباز گفت:

– اين قسمت را به صورت دولا جلو بيا.

اما اين سرباز به دليل بي‌پروايي و شجاعت كاذبي كه داشت، اهميتي به حرف‌هاي او نداد و براي اينكه شجاعت خود را به رخ آن درجه دار بكشد، همان‌طور به صورت تمام قد در حال عبور از كانال بود كه ناگهان هدف تيرهاي مستقيم دشمن قرار گرفت. دو گلوله دشمن سينه او را شكافت و درجا شهيدش كرد. بي احتياطي اين سرباز و بي‌پروايي او در عبور از كانال موجب شد به راحتي در تيررس دشمن قرار بگيرد و جانش را از دست بدهد.

 منظور من از بيان اين خاطره دفاع از ترس نيست، اما شجاعت بدون احتياط هم مي‌تواند بسيار خطرناك باشد. در واقع علت بسياري از اين حوادث، عدم آموزش صحيح و بي‌احتياطي است، زيرا ما در جبهه كساني را ديده‌ايم كه ماه‌ها در خط مقدم بوده‌اند و حتي خراشي هم برنداشته‌اند. در عين حال سربازاني هم بودند كه به دليل بي‌توجهي به دستورات فرمانده يا بي‌احتياطي، دچار حادثه شدند و آسيب‌هاي جدي ديده‌اند.

تاريخ حادثه: 7/3/62   شرهاني

پانوشته ها:

1.سرباز وظيفه اصغر ايران‌پور؛ جمعي لشكر21 پياده

منبع: سرباز و خاطرات دفاع مقدس،صدیقی، سیامک،1388، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده