حامیان رژیم بعثی عراق در جنگ تحمیلی (5)
با وجودی که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی در دوران جنگ سرد و اوج رقابت دو بلوک شرق و غرب اتفاق افتاد، اما بر خلاف سایر جنگ های این دوران، هردو ابر قدر شرق و غرب و کشورهای اقمار آنها، حامی رژیم بعثی عراق بودند و با انواع کمک های سیاسی، مالی و تسلیحاتی از این رژیم متجاوز پشتیبانی می کردند. جدول زیر تعدادی از کشورها و نوع پشتیبانی آنها از عراق را نشان می دهد:

فروش جنگ افزار به عراق در سال های1970 تا1990 (بخش پنجم)

ردیف

سیستم تسلیحاتی

نوع

سال

مقدار

قیمت

کشور

103

میگBIS21

جنگنده

1983

61

پکیج

شوروی

104

حمل و نقل تانک

1983

بالغ بر3000

پکیج

شوروی

105

شی یانگF7

جنگنده

1984

20

بالغ بر500 میلیون دلار

مصر

106

پرتابگرBM-21

MLRS

1984

200

پکیج

مصر

107

مهمات توپ

1984

موجود نیست

بالغ بر100 میلیون دلار

مصر

108

رادیوTRC571

ارتباطی

1984

موجود نیست

موجود نیست

فرانسه

109

ای بی212

بالگرد

1984

8

164میلیون دلار

ایالات متحده

110

پی سی9

هدایتگر

1984

20

موجود نیست

سوییس

111

پی سی6

هدایتگر

1984

2

موجود نیست

سوییس

112

بل214SI

بالگرد حمل و نقل

1984

48

موجود نیست

ایالات متحده

113

تی55

تانک

1984

200

پکیج

شوروی

114

تی62

تانک

1984

300

پکیج

شوروی

115

تی72

تانک

1984

600

پکیج

شوروی

116

بی تی76

تانک دومنظوره

1984

200

پکیج

شوروی

117

میگ277/23

اف جی ای

1984

بالغبر50

پکیج

شوروی

118

میگ25

جنگنده

1984

200

پکیج

شوروی

119

آکریدAA6

موشکAA

1984

60

پکیج

شوروی

120

آیکسAA7

موشکAA

1984

300

پکیج

شوروی

121

آفیدAA8

موشکAA

1984

500

پکیج

شوروی

122

کیچنAS4

موشکAS

1984

24

پکیج

شوروی

123

میگ23

جنگنده

1984

20

پکیج

شوروی

124

میگ27/23

اف جی ای

1984

96

پکیج

شوروی

125

I1-76

حمل و نقل

1984

19

پکیج

شوروی

126

SS12-scaleboard

موشکS/S

1984

12؟

پکیج

شوروی

127

شاه ماهیAS6

موشکA/S

1984

36

پکیج

شوروی

128

اوروتوEE11

ای اف وی

1985

120

50میلیون دلار

برزیل

منبع: کتاب سوداگری مرگ، ناگفته های جنگ عراق و ایران، نوشته کنت آرتیرمن، ترجمه احمد تدین

 
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده