حامیان رژیم بعثی عراق در جنگ تحمیلی (2)
با وجودی که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی در دوران جنگ سرد و اوج رقابت دو بلوک شرق و غرب اتفاق افتاد، اما بر خلاف سایر جنگ های این دوران، هردو ابر قدر شرق و غرب و کشورهای اقمار آنها، حامی رژیم بعثی عراق بودند و با انواع کمک های سیاسی، مالی و تسلیحاتی از این رژیم متجاوز پشتیبانی می کردند. جدول زیر تعدادی از کشورها و نوع پشتیبانی آنها از عراق را نشان می دهد:

فروش جنگ افزار به عراق در سال های1970 تا1990 (بخش دوم)

ردیف

سیستم تسلیحاتی

نوع

سال

مقدار

قیمت

کشور

25

غزال AS342

بالگرد

1979

36

پکیج

فرانسه

26

اچ او تی

سیستم موشکی

1979

360

پکیج

آلمان غربی

27

اچ او تی

سیستم موشکی

1979

144

پکیج

آلمان غربی

28

میلان

سیستم موشکی ضد تانک

1979

850

پکیج

آلمان غربی

29

براووAS-202

تریلرA/C

1979

موجود نیست

موجود نیست

سوییس

30

SA-6 گین فول

ADمهاجم

1979

52

104میلیون دلار

شوروی

31

SA-6 موشک

ADمهاجم

1979

520

209میلون دلار

شوروی

32

AA2-آتول

موشکA/A

1979

1300

36.3میلیون دلار

شوروی

33

میگ25

جنگنده

1979

55

موجود نیست

شوروی

34

میگR-25

اکتشافی

1979

8

موجود نیست

شوروی

35

لوله توپ

1980

9600

1بیلیون دلار

مصر

36

یدکی میگ21

قطعات جنگنده

1980

موجود نیست

پکیج

مصر

37

خمپاره

1980

1200

پکیج

مصر

38

تی55

تانک

1980

250

پکیج

مصر

39

موتور تانک

1980

موجود نیست

پکیج

مصر

40

جنگ افزار انفجاری کوچک

1980

موجود نیست

پکیج

مصر

41

موشک ضد تانکAT3

سیستم موشکی ضد تانک

1980

موجود نیست

پکیج

مصر

42

آتش افکن

سیستم موشکی ضد تانک

1980

موجود نیست

پکیج

مصر

43

شن یانگF6

هدایتگر

1980

موجود نیست

پکیج

مصر/چین

44

کارخانهSAAD13

الکترونیکی

1980

موجود نیست

900میلیون دلار

فرانسه

45

فاون

حمل و نقل تانک

1980

موجود نیست

موجود نیست

آلمان غربی

46

تی59/ تی69

تانک

1980

1300

1بیلیون دلار

چین

47

تی72

تانک

1980

400

840میلیون دلار

شوروی

48

جی اچ ان-45

خمپاره انداز

1981

200

موجود نیست

اتریش

49

کروزر

تانکLT

1981

100

230میلیون دلار

اتریش

50

رولند2

سیستمS/A

1981

113

2.9میلیون دلار

آلمان غربی

منبع: کتاب سوداگری مرگ، ناگفته های جنگ عراق و ایران، نوشته کنت آرتیرمن، ترجمه احمد تدین

 
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده